Monday, 26 December 2011

ನಾವಿಕ..

ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೋಟಗಳ ಖೈದಿ ನಾನಾದೆ,
ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಲ್ಲೇ..
ಆ ಶಿಕ್ಹ್ಸೆ ಜೀವಾವಾಧಿಯಾದರು ನನಗದು,
ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿತ್ತು ನಲ್ಲೇ...
ನಾ ಬಯಸಿದ್ದನ್ನೇ ನೀ ವಿಧಿಸಿದೆ...
ಇದು ನಿಜವೋ?ಭ್ರಮೆಯೋ? ಅರಿಯದಾಗಿದೆ...
ನೀ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಚಂದಿರನ ಬೆಳದಿಂಗಳಾದೆ..
ನನ್ನೀ ಪ್ರೀತಿ ಅರಮನೆಯ ಏಕಮಾತ್ರ ಒಡತಿ ನೀನಾದೆ..
ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ,
ಭುವಿಗೆ ಸೋಕದಂತೆ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿಡುವೆ...
ಕಡಲಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಾಸೆಗಳ,
ಹಡಗಿನ ನಾವಿಕ ನಾನಾಗುವೆ..
ನನ್ನವಳಾದೆ ನೀ, ಆ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಋಣಿ ನಾನೆಂದೂ...
ಇನ್ನೇನನ್ನು ಕೇಳಲಾರೆ, ವಿಧಿಯೇ ನಿನಗೆಂದೂ..

No comments:

Post a Comment