Tuesday, 28 February 2012

..ಆಸರೆಯ ಮರ...

ನಿನ್ನ ಮರೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿ
ನಾ ನಗಲು ಮರೆತೆ
ನೋಡಬಾರದೆಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ 
ಮುಂದೆ  ಬಂದು ನೀ
ಸವಾಲಂತೆ ನಿಲ್ಲಲು
ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ
ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದೆ
ನರಳಿ ನರಳಿ ಬಾಡುತ್ತಿರುವ
ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯ ಮರ
ದೂರದ ನಕ್ಷತ್ರ..
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ 
ಸೋತಿರುವ ನನಗೆ
ಜಗವನ್ನೇ ಗೆದ್ದರು ನಾ
ನೀ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚುವಾಗ
ನಾನೆಂದೂ ಕೊನೆಯವನೇ...

No comments:

Post a Comment